Raid Hiscores
Xeric most points hiscores
Rank Leader Party size Points
1 YN Slash 6 706,936
2 Wmf 2 612,451
3 HakunaMatata 1 610,274
4 samuelmm 4 441,031
5 Z E K I 17 385,153
6 Theruler17 18 357,826
7 Itzmiq 3 324,213
8 Samuelm1 2 305,188
9 samuelmm 4 303,009
10 whynotiron 13 287,030
11 Sing hc 12 285,177
12 YN Slash 9 280,787
13 Wmf 14 277,463
14 Torterra 18 274,885
15 Wmf 10 273,970
16 Wmf 12 271,109
17 Wmf 13 270,819
18 Wmf 22 270,377
19 warlordltu 11 269,474
20 Wmf 5 263,605
21 Z3W 10 259,663
22 YN Slash 10 258,964
23 sushimaker 10 252,209
24 YN Slash 9 247,755
25 Zeki Boi 18 246,579
26 Z E K I 11 244,533
27 Pacwhale 9 241,663
28 wulf 12 240,006
29 Zeki Boi 13 239,487
30 YN Slash 9 239,326